I.BẢO HÀNH

Sản phẩm xe đạp gấp được bảo hành 6-12 tháng kể từ ngày giao hàng. Sản phẩm được bảo hành khi khách hàng đưa ra phiếu bảo hành hoặc hợp đồng, chứng từ mua bán liên quan, để chứng minh sản phẩm đó được mua từ Xedapgap123. 

  • Sản phẩm được bảo hành miễn phí khi được xác nhận do lỗi kĩ thuật của công ty.
  • Sản phẩm được bảo hành có phí khi xác định do lỗi cố tình của người sử dụng, hoặc do thiên tai hỏa hoạn…v…v
  • Sản phẩm được bảo hành tại chỗ đối với nhưng hư hỏng nhẹ
  • Sản phẩm được thu hồi để bảo hành đối với những lỗi không thể khắc phục tại chỗ
  • Trước khi yêu cầu bảo hành, khách hàng chụp lại lỗi của sản phẩm và gửi mail về địa chỉ mail của công ty, để xác nhận lỗi hư hỏng sản phẩm Khi nhân viên đển bảo hành, khách hàng cần hỗ trợ hết sức, tạo điều kiện không gian để sửa chữa. Nhân viên bảo hành có quyền từ chối bảo hành nếu khách hàng gây khó khăn trong việc sửa chữa.

II. ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ

– kích thước tương đối và có thể thay đổi.

– Lỗi mô tả, đánh máy, hình ảnh minh họa, màu sắc sản phẩm trong trang web này có thể khác so với thực tế do quá trình quét ảnh, xử lý ảnh và sự khác biệt màu trên màn hình và thực tế.

– Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tất cả sản phẩm đại diện có tính chính xác nhất có thể.